ONLINE ODBAVENÍ

Pro Online odbavení potřebujete vyplnit následující informace: Jméno a příjmení; datum narození; místo narození; trvalé bydliště; národnost; číslo pasu; konec platnosti pasu; jméno a telefon kontaktní osoby v ČR v případě nutnosti během plavby

 

Pro Royal Caribbean International: www.royalcaribbean.com pod názvem sloupce PREPARE & GO klikněte na ONLINE CHECK-IN; po pravé straně vyplňte příjmení, rezervační číslo, datum plavby, jméno lodi a klikněte na Submit; klikněte na Begin Check-In. Po dokončení odbavení si vytiskněte dokument SetSail Pass, který podepište a mějte u sebe při nalodění. Online odbavení je nutno provést nejpozději 3 dny před plavbou.

 

∗∗∗

 

Pro Celebrity Cruises: www.celebritycruises.com pod názvem sloupce ALREADY BOOKED klikněte na ONLINE CHECK-IN; vyplňte rezervační číslo, příjmení, loď a datum vyplutí a klikněte na Continue; vyplňte potřebné informace a po dokončení odbavení si vytiskněte dokument Xpress Pass, který podepište a mějte u sebe při nalodění. Online odbavení je nutno provést nejpozději 3 dny před plavbou.

 

∗∗∗

 

Pro Azamara Club Cruises www.azamaraclubcruises.com pod názvem sloupce BOOKED GUESTS klikněte na OUR ONLINE CHECK-IN FORM; vyplňte rezervační číslo, příjmení, loď a datum vyplutí a klikněte na Submit; vyplňte potřebné informace a po dokončení odbavení si vytiskněte dokument Xpress Pass, který podepište a mějte u sebe při nalodění. Online odbavení je nutno provést nejpozději 3 dny před plavbou.