Často kladené dotazy o plavbě

 

Čas nalodění

Lodní společnosti vyžadují, aby hosté byli odbaveni nejpozději 60 minut před plánovaným časem vyplutí. Hostům, kteří dorazí pozdě, nebude umožněno odcestovat. Tato podmínka podporuje vládní nařízení v některých přístavech, která požadují, aby plavební společnosti předložily oznámení o vyplutí 60 minut před plavbou.

Zůstaňte ve spojení

Mobilní telefony

Lodní společnosti mají na všech lodích pokročilou roamingovou síť, díky které můžete volat i přijímat hovory, hlasovou poštu, textové zprávy a GPRS data pomocí Vašeho vlastního mobilního telefonu a telefonního čísla. Sazby za použití mobilního telefonu jsou stanoveny Vaším domácím operátorem. Použití mezinárodního roamingu Vám bude vyúčtováno Vaším domácím operátorem na pravidelném účtu za mobilní telefon. Pro více informací prosím kontaktujte svého operátora.

Internet

Lodní společnosti poskytují za poplatek snadný přístup k internetu, abyste mohli odeslat a přijmout e-maily, surfovat po internetu, zasílat e-pohlednice a kontrolovat akcie 24 hodin denně, a to prostřednictvím našich počítačů na palubě, nebo na svém osobním laptopu pomocí naší lodní služby Wi-Fi.

Služba Wi-Fi

Naše služba Wi-Fi Vám poskytuje snadný přístup k internetu pro surfování, odesílání či přijímání e-mailů 24 hodin denně prostřednictvím Vašeho poskytovatele internetových služeb, např. AOL, Hotmail, Yahoo či jakéhokoli jiného poskytovatele připojení. Služba je dostupná ve vybraných prostorách lodi za poplatek.

Internetové služby v kajutách

Také ve své kajutě můžete mít k dispozici přístup k internetu přes svůj laptop. Pro další informace prosím kontaktuje přepážku pro služby zákazníkům na palubě. Mějte prosím na paměti, že přístup k internetu není k dispozici kdekoli na lodi.

Služby na palubě

Přepážka pro služby hostům

Přepážka pro služby hostům je na palubě otevřena 24 hodin denně a poskytuje odpovědi na všechny Vaše dotazy.

Lékařské služby

Každá loď nabízí profesionální lékařské služby – prostřednictvím nezávislých smluvních lékařů a zdravotních sester s licencí.

Pokojová služba

Pokojová služba je dostupná kdykoli během dne či noci – jednoduše si objednejte z menu pokojové služby, které je vyvěšeno ve Vaší kajutě / apartmá. Za noční službu se účtuje poplatek 3,95 $ za donášku, a to při objednávce mezi půlnocí a 5. hodinou ráno. Tento poplatek za službu zahrnuje spropitné.

Spropitné

Odměnou těch, kdo Vás dobře obsloužili, je úhrada spropitného. Spropitné lze hradit před plavbou nebo až na lodi, kde se bude odečítat za každý den plavby.

Cruise Compass

Cruise Compass jsou denní lodní noviny, které se doručují do kajuty každý večer. Naleznete zde přehled aktivit pořádaných následující den, otevírací dobu všech zařízení, zajímavosti o navštívené destinaci, návrhy výletů a mnohem více.

Požadavky na cizí měnu

Na palubách lodí se přijímají pouze americké dolary (USD). Osobní šeky se nepřijímají. Hotovost lze vyzvednout pomocí kreditní karty z ATM na palubách lodí. Služby směnárny zajišťuje na palubě přepážka pro služby hostům. Obchody, salonky, výlety na pobřeží a lázně nepřijímají hotovost. Při placení nákupů a služeb na lodi musíte použít svou vystavenou lodní kartu.

Jazyk

Z úcty k našim hostům, kteří hovoří francouzsky, německy, italsky, portugalsky a španělsky, se maximálně snažíme poskytovat informace o všech našich plavebních trasách také v těchto jazycích. Na našem mezinárodním jazykovém kanále neustále běží informační videa a také menu v našich restauracích jsou k dispozici v těchto jazycích. Pro všechny, kteří se plaví na našich asijských trasách, poskytujeme také informace v čínštině, japonštině a korejštině. Měli byste také vědět, že na palubě je Vám k dispozici mezinárodní vyslanec. Dobu a místo pro kontaktování mezinárodního vyslance lze najít v našich lodních novinách Cruise Compass a tyto informace jsou také vyvěšeny u přepážky pro služby hostům.

Cennosti

Upozorňujeme hosty, aby nenechávali v kajutách bez zajištění žádné cennosti, šperky nebo peníze. Použijte prosím mini trezor. Přestože se snažíme vyvíjet maximální úsilí pro zabezpečení kajut, nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození nezajištěných cenností.

Děti a mládež

Royal Caribbean International

Od batolat po teenagery –programy Adventure Ocean a program pro mládež jsou bezkonkurenční. Mají samostatné plány aktivit pro sedm různých věkových skupin: 6-18 měsíců, 19-36 měsíců, 3-5 let, 6-8 let, 9-11 let, 12-14 let, 15-17 let • Úžasná centra aktivit na všech lodích nabízejí sportovní turnaje, tematické párty a další činnosti • Videohry, salónky a noční kluby věnované mládeži • Sportovní basketbalové hřiště, horolezecká stěna a kluziště na vybraných lodích • Vodní park H2O Zone na všech lodích třídy Quantum, Oasis a Freedom • Přístup do palubních bazénů je povolen pouze dětem, které umějí používat nočník a nenosí již plenky • Půjčování hraček a nepřetržitý přísun zmrzliny na palubě po celý den • Noční klub Fuel/Optix pro mládež na lodích třídy Voyager, Radiance a Freedom • Obývací pokoj pro představení talentů a soutěže v karaoke • Zdravý jídelníček pro děti, služba Family Time Dining nabízí přednostní obsluhu dětí a mládeže

Celebrity Cruises

Zábava pro každého. Nabízíme pestrou škálu animačních programů, lekcí a her pro mládež a hosty s mladým duchem – vždy pod vedením vyškolených a zkušených členů posádky. • Zábava – čtyři věkové skupiny^Naše programy jsou rozděleny tak, aby byly děti při aktivitách mezi svými vrstevníky. Námořníci, věk 3–5 let; Kadeti, věk 6–8 let; Praporečníci, věk 9–11 let; a Teenageři z XClubu, věk 12–17 let. • Čas pro batolata (věk do 3 let) Rodiče s batolaty mají možnost hrát si s hračkami a produkty poskytovanými týmem Fun Factory. U aktivit a událostí pořádaných týmem Fun Factory musí být u batolat přítomní rodiče. • Fun Factory (věk 3–11 let) Místo vyhrazené pro mladé námořníky, kde jsou hry, praktické aktivity, videohry, filmy, výtvarné a řemeslné aktivity a kde si lze poslechnout vyprávění příběhů. • XClub (mládež) Moderní místo pro teenagery s dohledem dospělých, kde je spousta her a taneční parket. • herní konzole Xbox • VIP pasy pro děti* Speciální výlety po lodi a balíček VIP cen a k tomu 40% sleva na všechny aktivity pro mladé, včetně večírků. • Služba hlídání dětí (za příplatek) – hlídání dětí lze využít jak v klubu Fun Factory, tak ve vaší kajutě. Hlídání dětí v kajutě v případě až 3 dětí zahrnuje dva opatrovatele (v závislosti na dostupnosti). Žádáme rodiče, aby požadavek na hlídání dětí v kajutách vznesli 24 hodin předem; po celou dobu hlídání přitom musí na palubě lodi zůstat alespoň jeden rodič nebo opatrovník. Upozorňujeme, že bude dána přednost rodičům, kteří se nahlásí dříve. • Děti od 3 let, které umí samy chodit na WC a nemusí používat plenky, mají povolen přístup do prostor pro dětské aktivity a mohou se účastnit pořádaného programu. Pokud tomu tak není, musí být doprovázeny rodiči. Nicméně rodiny si mohou půjčovat hračky pro své děti.

 

Těhotenství a doprovod nezletilých

Těhotenství

Lodní společnosti vítají těhotné ženy, ale nemohou je na plavby přijmout v případě, že na začátku nebo kdykoli během plavby vstoupí do 24. týdne těhotenství.

Děti

Děti na palubě musí dosáhnout věku minimálně 6 měsíců k prvnímu dni plavby. Pro plavby přes Atlantický a Tichý oceán, na Havaj a na vybraných plavbách do Jižní Ameriky a jiných vybraných plavbách musí být děti staré minimálně 12 měsíců.

Nezletilí, které nedoprovází zákonný zástupce

Dospělí, kteří nejsou rodiči či zákonnými zástupci nezletilého dítěte, s nímž cestují, musí předložit platný pas dítěte a vízum (nebo ověřenou kopii rodného listu dítěte) a originál dopisu s notářsky ověřeným podpisem alespoň jednoho z rodičů dítěte. Notářsky ověřený dopis od rodičů dítěte musí zplnomocňovat dospělou cestující osobu k tomu, že může vzít dítě na danou plavbu a dohlížet na ně a musí umožnit jakékoli lékařské ošetření, které dítěti musí být poskytnuto. Pokud dospělá osoba není rodič a je zákonným zástupcem, musí tato osoba předložit ověřený doklad o opatrovnictví dítěte.

Cvičný poplach a celková bezpečnost

CVIČNÝ POPLACH A CELKOVÁ BEZPEČNOST Co je cvičný poplach?

Cvičný poplach je povinné cvičení, jehož cílem je seznámit cestující a posádku s místem (nouzovým shromaždištěm), na kterém se mají shromáždit v případě nepravděpodobného vzniku nouzové situace. Během cvičení jsou poskytovány doplňující informace (např. jak si nasadit záchrannou vestu).

Jaké je načasování cvičného poplachu pro cestující?

Regulační pravidla Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS) požadují, aby se cvičný poplach uskutečnil do 24 hodin od okamžiku, kdy loď opustí místo nalodění. Cvičný poplach pro cestující na všech lodích naší flotily se bude konat před vyplutím v den nalodění.

V jakých jazycích se cvičný poplach koná?

Hlášení cestujícím o konání cvičného poplachu jsou prováděna v angličtině. Hlášení jsou dále prováděna v dalších hlavních jazycích v případě, že na lodi je větší počet cestujících, kteří nemluví anglicky. Při některých plavbách jsou hlášení prováděna v jazyce dané země, poté v angličtině a v dalších schválených hlavních jazycích.

Proč nemusí mít cestující při cvičném poplachu oblečené záchranné vesty?

Cestující by neměli na cvičný poplach nosit záchranní vesty. Námi zavedené postupy ukládají cestujícím, aby se v případě nepravděpodobného vzniku nouzové situace nebo při zaslechnutí nouzového signálu neprodleně dostavili na své nouzové shromaždiště. Tím se snižuje možnost pohybu osob v opačném směru a snižuje se doba potřebná ke shromáždění na nouzovém shromaždišti, protože cestující se nemusejí vracet do svých kajut pro záchranné vesty, pokud se zrovna nacházejí v jiné části lodi. Členové posádky poskytnou hostům záchranné vesty na nouzovém shromaždišti. V případě nepravděpodobného vzniku nouzové situace je jedním z nejdůležitějších aspektů zohlednit všechny osoby na palubě a tato povinnost se uvedeným procesem usnadňuje. Na všech nouzových stanovištích máme uložené další záchranné vesty.

Jakým školením musí pro cvičný poplach a mimořádné situace projít posádka lodi?

Všichni naši lodní důstojníci procházejí specializovaným školením a každý člen posádky se musí účastnit modulů školení bezpečnosti, aby byl schopný rychle a účinně reagovat v případě nepravděpodobného vzniku nouzové situace. Na všech našich lodích provádíme také týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční cvičení, kterými posádku školíme a připravujeme na nejrůznější možné situace. Kromě toho jsou všechny naše lodi vybaveny pokročilým systémem detekce a hlášení požáru a každá loď disponuje na palubě vysoce školeným personálem, který dokáže účinně reagovat a tyto systémy řídit.

Jaký je postup v případě poplachu u dětí, které se účastní programů pro děti/mládež?

Postup poplachu jako součást Evakuačního programu mládeže zaručí, že děti budou odvedeny na nouzové shromaždiště, kde se setkají se svými rodiči / opatrovníky. Tato informace je také uváděna v obecném hlášení o cvičném poplachu.

Jaký je postup v případě poplachu pro cestující se zdravotním postižením?

Během cvičného poplachu budou na lodi rozmístěni vyškolení členové posádky v reflexních vestách, kteří pomohou cestujícím se zdravotním postižením. Kromě takto rozmístěného personálu jsou cestujícím se zvláštními potřebami k dispozici speciálně vyškolení členové posádky.

Co když není nouzové stanoviště k dispozici? Existují na palubě náhradní nouzová stanoviště?

Každá loď má k dispozici náhradní nouzová stanoviště, rozmístěná po celé lodi, a všichni členové posádky v každém takovém stanovišti jsou vyškoleni pro postupy nouzového shromáždění.

ELEKTŘINA

Co když na lodi vypadne elektřina? Pro případ ztráty hlavního zdroje energie máme zavedené plány pro nepředvídatelné události a uchylujeme se k použití záložních generátorů. Ty se obvykle nacházejí na horních palubách, mají vlastní přívod paliva a jsou zcela nezávislé. Generátory mohou poskytovat nouzové osvětlení, provoz výtahů a v případě potřeby energii k opakovanému spuštění motorů. Napájejí také komunikační kanály – rádio, fax a email, takže loď může nadále komunikovat s pobřežím.

ZÁCHRANNÉ ČLUNY

Je na lodích dostatek záchranných člunů pro všechny členy posádky a cestující v případě, že loď je plně obsazená? Ano. Všichni cestující mají přidělený záchranný člun společně s 12 členy posádky na jeden záchranný člun, kteří pomohou s jeho spuštěním na vodu a nástupem cestujících. Patří mezi ně také velitel záchranných člunů a 2. velitel záchranných člunů, kteří jsou vyškoleni pro mezinárodní regulační standardy podle SCTW.

Kolik má loď záchranných člunů?

Počet záchranných člunů se liší podle třídy lodi. Všechny lodě mají dostatečný počet záchranných člunů na všech palubách a další záložní kapacitu v souladu s regulačními požadavky.

Jak často se záchranné čluny testují, aby se ověřilo, že fungují?

Záchranné čluny na palubě našich lodí se testují jednou za měsíc, což je mnohem častěji, než stanoví požadavky, které tuto povinnost ukládají jednou za tři měsíce. Během tohoto testování jsou záchranné čluny spuštěny na vodu a odtaženy od lodi.

REGULACE Kdo řídí průmysl výletních plaveb? Výletní plavby jsou vysoce regulovaným odvětvím a bezpečnost našich cestujících a posádky je vždy naší nejvyšší prioritou. • Všechny výletní lodi jsou navrženy a provozovány v souladu s přísnými požadavky Mezinárodní námořní organizace, agentury ONS, která určuje mezinárodní standardy pro bezpečnost a provoz výletních lodí přijetím mezinárodních smluv, předpisů a usnesení, která jsou kodifikována v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS). • Předpisy a požadavky týkající se bezpečnosti jsou velice přísné a naše společnost často postupuje nad rámec těchto požadavků, například implementováním dalších technických, navigačních a bezpečnostních opatření. • Posádky našich lodí procházejí rozsáhlým školením, certifikací, výcvikem a scénáři, které je připravují na výskyt nepravděpodobné nouzové situace, včetně školení evakuačních postupů na lodi. • Naše plavidla (bez ohledu na to, v které části světa se plaví) splňují požadavky zákona Spojených států amerických pro bezpečnost výletních lodí, mezi které mimo jiné patří výška zábradlí, kontrola přístupu, TV s uzavřeným obvodem, lékařská připravenost, hlášení podezření na trestné činy a školení členů posádky. Naše vlastní požadavky obecně překračují požadavky uvedené ve výše jmenovaném zákoně. Úzce spolupracujeme s regulačními úřady na zlepšování zákonů a pravidelně se účastníme diskusí a studií, které informují zákonodárce o stávajících postupech, a nabízíme náš pohled na předpisy a standardy, které zajišťují bezpečnost. • Orgány státu, podle jehož zákonů je plavidlo registrované, a další regulační orgány námořní bezpečnosti, jako je Pobřežní hlídka Spojených států amerických, v každé zemi, kterou naše lodi navštíví, také provádějí pravidelné kontroly našich lodí. Jejich kontroly se zaměřují na vybavení pro záchranu lidských životů, bezpečnost a ochranu životního prostředí a mají právo zakázat našim lodím vyplout v případě, že nesplníme příslušné požadavky. Kromě těchto kontrol nám také pomáhá soustavný systém interních a externích (nezávislých) auditů prováděných odborníky na námořní dopravu, které nám poskytují včasné varování a umožňují bezpečný provoz a fungování efektivních systémů. KAPITÁNI

Jakým způsobem jsou jmenování kapitáni? Musejí nejdříve projít nižšími pozicemi ve vaší společnosti? Své kapitány obvykle vybíráme a jmenujeme v rámci naší vlastní flotily. Musejí mít oprávnění pro vedení námořního plavidla (na kapitánské úrovni – neomezená nosnost) a většina našich kapitánů disponuje přibližně 15letou zkušeností dříve, než jsou povýšeni na pozici kapitána. Existuje také celá řada námořních kurzů a zkoušek, které musejí během své důstojnické kariéry absolvovat. Všichni naši kapitáni mají oprávnění na úrovni Master (neomezená nosnost plavidla). V kterémkoliv okamžiku disponujeme několika důstojníky, kteří splnili všechny požadavky a jsou připraveni stát se kapitány, ale pokračují dále na pozici štábních kapitánů, dokud se neuvolní místo kapitána. Konečným krokem v procesu povýšení na kapitána je pohovor s vedením společnosti. Většina našich kapitánů má za sebou přibližně 15leté zkušenosti v okamžiku, kdy jsou povýšeni na kapitána. V současné době má každý z našich kapitánů v průměru 25 let zkušeností s plavbou po moři.

Kolik je na každé lodi kapitánů? Mají některé lodi více než jednoho kapitána?

Každá loď má dva přidělené kapitány, kteří se střídají u kormidla. Pokud nastane situace, kdy je kapitán odvolán z lodi, může jako kapitán lodi působit štábní kapitán, který je plně vyškolený a má příslušné oprávnění. V každém daném okamžiku máme také k dispozici několik důstojníků, kteří splňují všechny požadavky, včetně požadovaných oprávnění a jsou připraveni stát se hlavním kapitánem, nicméně nadále setrvávají na pozici štábního kapitána, dokud se neuvolní místo kapitána.

Jaké druhy oprávnění vaši kapitáni mají? Jakým způsobem se někdo kvalifikuje jako kapitán?

Většina našich důstojníků navštěvuje akreditované instituce, jako je námořní akademie nebo univerzita, kde získávají námořní vzdělání, obvykle po dobu čtyř až pěti let. Jedná se o kombinaci přednášek v učebně a praktické přípravy na moři. Důstojnické oprávnění získají od své domovské země, přičemž každá země má své vlastní požadavky a zkoušky. Všechna oprávnění se společně řídí standardy, které jsou známé jako Standardy certifikace, výcviku a strážní služby (Standards for Certification, Training, and Watchkeeping, STWC). STCW je standardem Mezinárodní námořní organizace podobně jako SOLAS, ale týká se výcviku. Jednotlivé země sice mohou mít rozdílné systémy, ale všechny musejí splňovat Standardy certifikace, výcviku a strážní služby. Kromě oprávnění potřebuje každý důstojník schválení licence od státu, podle jehož zákonů je daná loď registrována. Schválení potvrzuje, že národní oprávnění daného důstojníka je pro příslušný stát přijatelné a splňuje všechny Standardy certifikace, výcviku a strážní služby. Kromě požadovaného výcviku také posíláme naše důstojníky na školení požadované naší společností, např. řízení navigace na můstku (Bridge Navigation Management), kurz navigačního simulátoru, výcvikový kurz navigačního systému nebo kurzy zaměřené na konkrétní vybavení. Obvykle existují dvě až tři úrovně, které vedou k získání kapitánského oprávnění Master – neomezená nosnost („neomezená“ znamená loď jakékoliv velikosti). Každá země požaduje konkrétní délku námořní služby na lodích specifické velikosti, aby bylo možné získat oprávnění vyšší úrovně. Na jednotlivých úrovních se také mohou požadovat formální zkoušky.

Je hlavní kapitán jediný, který rozhoduje o manévrech lodi?

Kapitán je odpovědný za velení lodi, ale provádíme také řízení zdrojů na kapitánském můstku (Bridge Resource Management , BRM), jehož součástí je povzbudit personál na můstku, aby se kapitána dotazoval, a v případě potřeby zpochybňoval jeho rozkazy.

Alkoholické nápoje a kouření na palubě

Na plavbách, které začínají v Evropě, Jižní Americe a Austrálii, kde je pití alkoholu povoleno osobám mladším 21 let, může rodič plavící se společně se svým synem nebo dcerou ve věku 18 až 20 let podepsat zproštění zákazu, které umožní osobám ve věku 18 až 20 let konzumovat alkoholické nápoje. • Osoba ve věku 18 až 20 let musí souhlasit s dodržováním předpisů a mimo jiné také souhlasit s tím, že nebudou poskytovat alkoholické nápoje žádné jiné osobě bez ohledu na její věk. Omezení a tato politika se mohou změnit bez upozornění. Alkoholické nápoje, které si hosté zakoupí v cílovém přístavu nebo v obchodech na palubě lodi, budou uloženy na lodi a doručeny do kajuty v poslední den plavby. Bezpečnostní služba má právo kontrolovat nádoby (láhve od vody, nealkoholických nápojů, ústní vody, zavazadla atd.) a zabavit všechny nádoby obsahující alkohol. Pravidla chování hostů mohou být vymáhána a mohou vést až k vyloučení hosta z přepravy, pokud poruší politiku alkoholických nápojů. Hostům mladším 21 let nebude alkohol vrácen. Hosté, kteří poruší jakékoli předpisy týkající se alkoholu (nadměrná konzumace, poskytování alkoholu osobám mladším 21 let, bezohledné chování či pokusy ukrýt alkohol při bezpečnostní prohlídce, při prohlídce zavazadel nebo kdykoli jindy), mohou být na vlastní náklady vyloučeni z přepravy nebo jim nemusí být umožněn vstup na palubu, a to v souladu s politikou chování hostů. Lodní společnosti si vyhrazují právo zrušit či jinak omezit práva hosta na konzumaci alkoholu, a to bez ohledu na jeho věk. Dokonce i v případě, že budou splněny všechny požadavky, personál lodi má právo a může se rozhodnout, že neudělí výjimku nebo jakákoliv práva na konzumaci alkoholu. Udělená výjimka se nemusí vztahovat na pohyb lodi v určitých teritoriálních vodách. Z důvodu pohodlí a komfortu hostů jsou lodě primárně nekuřácké. Uznáváme však, že někteří z našich hostů kouří, proto abychom na palubě poskytli prostředí, které uspokojí také kuřáky, máme vyhrazené kuřácké prostory v některých našich salóncích a na otevřené palubě na levém boku lodi. Kouření není povoleno uvnitř kajut hostů, ani v kajutách s balkónem. Politika chování hostů Na palubě všech lodí usilujeme o to, abychom svým hostům nabídli dovolenou na moři, která svou kvalitu převyšuje ostatní. Abychom mohli zaručit tuto kvalitu pro Vás a Vaše spolucestující, vytvořili jsme Politiku chování hostů, která je k dispozici na palubě a na stránkách lodních společností. Předem Vám děkujeme za její dodržování. DŮLEŽITÉ: porušení Politiky chování hostů je důvodem k přijetí nápravných opatření včetně konfiskace nedovolených předmětů a vyloučení z další přepravy.

Transfery a ubytování

Lodní společnosti nabízí ubytování max. 3 dny před nebo 3 dny po plavbě a to ve městě/přístavu, odkud loď vyplouvá. V ceně ubytování je transfer z hotelu do přístavu/z přístavu do hotelu.

Lodní společnosti také nabízí transfery z letiště do přístavu/z přístavu na letiště. Pro rezervaci transferu jsou nutná čísla a časy letů.

Hosté s postižením

Zdravotní stav, který vyžaduje zvláštní pozornost nebo péči, musí být oznámen před vyplutím.

Hosté na vozíčku si musí opatřit vlastní skládací vozíček. Upozorňujeme, že některé části lodi nejsou pro vozíček přístupné. Pokud byste si chtěli vzít na palubu vozíček s motorovým pohonem nebo skútr, MUSÍTE nás předem kontaktovat, abychom zajistili přístup na loď, a sdělit nám rozměry vozíčku, aby se požadavku mohlo vyhovět.

Některé podmínky, například potřeba asistenta / pečovatele, mohou hostům na vozíčku znemožnit účast na určitých výletech. Nezapomeňte si zabalit dostatečnou zásobu léků na předpis, které potřebujete.

Hosté s tělesným postižením nebo zvláštním zdravotním stavem musejí být soběstační nebo cestovat s někým, kdo jim může poskytnout veškerou potřebnou pomoc. Je nám to líto, ale vyhrazujeme si právo odmítnout jakéhokoliv hosta, který dle našeho rozumného uvážení není cesty fyzicky nebo mentálně schopen a který vyžaduje péči nad rámec té, kterou může poskytnout spolucestující nebo náš personál.

Zavolejte nám

(420) 603 172 604

Napište nám

Pošlete nám zprávu

Odesláním formuláře souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních udajů popsaných zde.